×
Meniu

Acordarea ajutorului material anual pentru unele categorii de cetățeni

Ajutorul material anual este o formă de asistenţă socială nerambursabilă pentru acordarea unui suport financiar unic categoriilor de persoane cetățeni ai Republicii Moldova specificate în capitolul II din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii de ajutor material anual:

1) persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan;

2) persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;

3) persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi;

4) victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917–1990;

5) soţii supraviețuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate;

6) participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea menţionată, precum și persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

61) persoanele asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Au dreptul la ajutor material anual soţia/soţul ce fac parte din categoriile specificate la subpunctele 1), 2), 3) și 5), care s-au aflat în relaţii de căsătorie cu persoana căzută la datorie sau, după caz, decedată, la data decesului acesteia.

Ajutorul material anual pentru persoanele specificate la pct. 4 subpct. 6) și 61) din prezentul Regulament se stabileşte în cuantum de:

1) 10000 lei – pentru participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 7 alin.(2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, pentru persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea menţionată, precum și pentru persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial;

2) 5000 lei – pentru persoanele asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin.(2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Ajutorul material anual este acordat de către Agenția Națională Asistență Socială prin intermediul prestatorului de servicii de plată din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei.