×
Meniu

COMISIA PENTRU CAZAREA PERSOANELOR ÎN ETATE ÎN INSTITUȚIILE SOCIALE

Astăzi, 16 februarie, în incinta Consiliului raional Strășeni, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru cazarea persoanelor în etate în instituțiile sociale.
Vicepreședintele raionului, Liliana RUSNAC în colaborare cu membrii Comisiei și reprezentanții autorității publice locale de nivelul I s-au întrunit în ședință, având drept scop examinarea a 2 dosare a potențialilor beneficiari ai serviciilor de plasament în Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte.
În urma examinării ambelor dosare, a fost emisă decizie pozitivă în vederea plasări în centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte.
Membrii Comisiei au oferit reprezentanților APL I și asistenților sociali comunitari un șir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din localitățile raionului.