×
Meniu

Informație și legislație

Constituția Republicii Moldova

Codul Familiei al Republicii Moldova

Codul Civil al Republicii Moldova

Codul muncii al R. Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003

Codul administrativ al Republicii Moldova

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală

Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

Legea nr. 158-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale

Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație

Legea  contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007

Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemmul bugetar

Legea asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003

Legea nr. 133- XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social 

Legea nr. 60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

Legea nr. 140 din 14.06.2013 cu privire la protecția specială a copiilor  aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți

Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la seviciile sociale

Legea nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 45 din 01 martie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie 

Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului

 

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Hotărârea Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 760 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate