×
Meniu

Informații generale

Direcția generală asistență socială Strășeni este instituția publică, subordonată în plan administrativ Consiliului raional Strășeni, iar în plan metodologic – Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.

Direcția generală asistență socială Strășeni are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială având scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

La nivelul raional se prestează măsurile de asistență socială în domeniul protecției persoanelor vârstnice și cu dizabilități, a protecție familiei și copilului, dar şi a oricăror alte persoane aflate în dificultate.

Astfel, în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, Direcţia prestează servicii sociale adresate persoanelor vârstnice aflate în dificultate: serviciul de îngrijire socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, servicii specializate şi cu specializare înaltă (Centrul de plasament temporar pentru persoane în etate, serviciul de protezare și ortopedie, serviciul balneo-sanatorial). Direcția promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea acordării prestaţiilor sociale pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate.

În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor, în bază încadrării  acestora în categorii de persoane cu dizabilități.

În domeniul protecției copilului şi a familiei, Direcția asigură respectarea drepturilor copilului prin prestarea serviciilor juridice și de  consultanță familiilor cu copii, propune şi aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu dizabilități, acordă sprijin familial primar și financiar în contextul prevenirii separării copiilor de familie, asigură plasamentul planificat al copiilor separați de părinți; asigură instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească și de copil rămas temporar fără ocrotire părintească, asigură, la nivel teritorial, cooperarea dintre instituţiile, structurile şi serviciile cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului.

Direcția generală asistență socială își organizează activitatea conform următoarelor principii:

 • accesibilitate și disponibilitate;
 • informare;
 • transparență;
 • abordare individualizată și multidisciplinară;
 • parteneriate și colaborare;
 • confidențialitate;
 • nondiscriminare și egalitate;
 • solidaritate socială;
 • parteneriat social.

Beneficiarii de asistență socială la nivel teritorial sunt:

 • persoanele și familiile defavorizate;
 • copiii aflați în situație de risc și copiii separați de părinți;
 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • persoanele cu dizabilități;
 • persoanele vârstnice;
 • victimele și potențialele victime ale violenței în familie,
 • victimele și potențialele victime ale traficului de ființe umane.