×
Meniu

Serviciul balneo-sanatorial

INFORMAȚIE

cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor  de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat

 1. Cadrul legal:

Serviciul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare are menirea de a asigura cu bilete de reabilitare/recuperare pensionarii și beneficiarii de alocații sociale de stat, în vederea recuperării sănătăţii acestora.

Serviciul respectiv activează conform Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 372 din 06.05.2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul se prestează prin intermediul Centrului de reabilitare a invalizilor și pensionarilor „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina şi Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” din or. Vadul lui Vodă, aflate în subordinea MSMPS.

 1. Categoriile de beneficiari și periodicitatea asigurării cu bilete

Dreptul la asigurarea cu bilete se acordă odată la 3 ani de la data depunerii cererii cu actele constatatoare a pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat care au atins vîrsta de 18 ani.

Beneficiarii care au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după incident, conform Trimiterii – extras (Formular nr.027/e) din Fișa medicală a bolnavului de staționar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fișa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr.025/e), după caz, au dreptul la bilete în Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” din or. Vadul lui Vodă, peste rând, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de Structura teritorială de asistență social.

Beneficiarii care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19, în primele 9 luni după boală, conform trimiterii-extras (Formular nr. 027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr. 025/e), au dreptul la bilete în Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranţa”, or. Vadul lui Vodă, sau Centrul de reabilitare a invalizilor și pensionarilor „Victoria” al Republicii Moldova, or. Sergheevca, Ucraina, peste rând, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de structura teritorială de asistență socială.

Pensionarii și beneficiarii de alocații sociale de stat aflați la întreţinerea deplină a statului în aziluri, internate psihoneurologice, alte forme de plasament temporar sau permanent nu beneficiază de dreptul la asigurarea gratuită cu bilete.

III. Modul de adresare și evidență a beneficiarilor

Dreptul la bilet se stabilește de structura teritorială de asistență socială de la locul de domiciliu al solicitantului în baza cererii de luare în evidență depusă de către solicitant cu prezentarea următoarelor documente, după caz:

 1. a) actul de identitate;
 2. b) legitimaţia de pensionar;
 3. c) certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială sau certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (de tip vechi)  eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;
 4. d) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (Formular nr. 070/e);
 5. f) copia legitimației care confirmă statutul de victimă reabilitată a represiunilor politice – pentru persoanele menționate în pct. 33.
 6. Categoriile de înlesniri
 • Bilete gratuite se eliberează:
 1. a) persoanelor vârstnice beneficiare de pensii sau de alocații sociale de stat, neangajate în câmpul muncii;
 2. b) persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate beneficiare de pensii sau de alocații sociale de stat, neangajate în câmpul muncii.
 • Bilete cu reducere de 70% din cost se eliberează:
 1. a) persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate beneficiare de pensii sau de alocații sociale de stat, angajate în câmpul muncii;
 2. b) persoanelor cu dizabilități medii beneficiare de pensii sau de alocații sociale de stat, neangajate în câmpul muncii.

Beneficiarul biletului de tip „ÎNSOȚITOR” achită 30% din costul biletului respectiv.

 • Bilete cu o reducere de 30% din cost se eliberează:

a)persoanelor cu dizabilități medii beneficiare de pensii sau de alocații sociale de stat, angajate în câmpul muncii;

 1. b) persoanelor vârstnice beneficiare de pensii sau de alocații sociale de stat, angajate în câmpul muncii sau care desfășoară activități de întreprinzător de diferite forme.

Persoanele cu dizabilități şi pensionarii (de vîrsta-standard de pensionare), cetăţeni ai Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi conform Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, au dreptul anual la bilet de reabilitare/recuperare cu o reducere de 50 % din costul biletului. Dreptul la asigurare cu bilete de reabilitare/recuperare se acordă după expirarea termenului de un an de la data depunerii cererii cu actele constatatoare.