×
Meniu

Serviciul de asistență socială comunitară

Serviciul de asistență socială comunitară

Serviciul de asistență socială comunitară este un serviciu creat în cadrul Direcției generale asistență socială din subordinea Consiliului raional Strășeni.

Serviciul de asistență socială comunitară are drept scop prestarea asistenței sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate  la nivel de comunitate.

Obiectivele Serviciului de asistență socială comunitară constau în:

 • identificarea persoanelor în situație de dificultate și facilitarea accesului acestora la prestații și servicii sociale;
 • susținerea și mobilizarea comunității în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate.

Beneficiarii Serviciului de asistență socială comunitară sunt:

 • Comunitatea ca un tot întreg;
 • Persoanele, familiile și grupurile sociale aflate în dificultate din comunitate:
 • Copii și familii: familii cu copii în situație de risc, familii cu copii cu disabilități, copii rămași fără îngrijire părintească, copii orfani, copii abuzați și neglijați, copii cu disabilități și alții;
 • Persoane tinere: tineri cu disabilități, mame minore, tineri în conflict cu legea, absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, alții;
 • Persoane vîrstnice: persoane solitare, persoane cu disabilități, persoane care suferă de afecțiuni grave (imobilizate), cupluri vîrstnice în care unul din membrii familiei este grav bolnav, alții;
 • Grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu disabilități, victime ale violenței în familie, agresorii violenței în familie, potențialele victime și victime ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din locurile de detenție, șomeri, persoane dependente de drog și alcool, persoane infectate de HIV/SIDA, minorități etnice, alții.
 • Persoana aflată în situație de dificultate.

Funcțiile Serviciului:

 • Evaluarea problemelor sociale din comunitate;
 • Informarea și sensibilizarea populației în vederea prevenirii problemelor sociale;
 • Identificarea resurselor disponibile în comunitate pentru soluționarea situațiilor de dificultate;
 • Evaluarea necesităților grupurilor de beneficiari;
 • Susținerea grupurilor de beneficiari în accesarea prestațiilor sociale;
 • Organizarea activității de susținere a beneficiarilor de diferite vîrste cu diverse probleme sociale ;
 • Dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate.