×
Meniu

Serviciul plasament familial pentru adulți

Serviciul ,,Plasament familial pentru adulţi’’ este un serviciu social specializat, instituit prin decizia Consiliului raional Străşeni pe lângă Direcţia generală asistenţă socială.

Serviciul este prestat la nivel local şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prezentului Regulament, dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale.

Beneficiari ai Serviciului sunt persoanele cu dizabilităţi cu vârsta de peste 18 ani, precum şi persoanele în etate ce au atins vârsta de pensionare şi care se află temporar sau permanent în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă,ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special. Astfel, Serviciul oferă beneficiarului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului familial.

Asistent familial  este persoana care asigură la domiciliul său plasamentul, îngrijirea de persoană, dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi a deprinderilor de viaţă ale beneficiarului cu scopul incluziunii acestuia în comunitate.

În funcţia de asistent familial poate fi angajată orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • are vîrsta minimă de 18 ani;
  • nu are antecedente penale;
  • nu este rudă de gradul I cu potenţialul beneficiar;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;

Persoana care doreşte să devină asistent familial trebuie să depună la prestatorul de serviciu o cerere în scris, însoţită de setul de documente specificate.