×
Meniu

Serviciul social „Pachet alimentar”

În conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 și Legii cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18 iunie 2010,

în cadrul DGAS Strășeni  a fost înființat un serviciu nou ”Pachet alimentar” respective a fost elaborat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social “Pachet alimentar” adresat  familiilor/persoanelor defavorizate, aprobat prin decizia  consiliului raional nr. 3/15 din 26 mai 2020.

Serviciul are drept scop, susținerea familiilor/persoanelor defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea marginalizării și excluziunii socio-economice, pentru asigurarea minimului necesar pentru un trai decent.

Obiectivele Serviciului constau în facilitarea diminuării/depășirii situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată, acordarea pachetului alimentar, conform necesităților identificate.

Evaluarea necesităților este un proces realizat în baza procedurilor stabilite în managementul de caz, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.71/2008.

Serviciul este un serviciu specializat, este adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Beneficiarii serviciului: sunt familiile/persoanele defavorizate confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităților, cetățeni ai Republicii Moldova și străini specificați în art.2 alin.(1) al Legii nr.274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, domiciliați pe teritoriul acesteia și care fac parte din următoarele categorii

  1. persoanele solitare/pensionare
  2. persoanele cu grad de dizabilitate sever/accentuate
  3. familiile monoparentale (cu un singur părinte/reprezentant legal)
  4. familiile numeroase (cu trei și mai mulți copii)

Pachetul  alimentar se acordă o singură dată pe parcursul anului și se acordă beneficiarilor pentru satisfacerea necesităților de bază (produse alimentare).