×
Meniu

Serviciul social protezare și ortopedie

Serviciul Protezare și ortopedie

Serviciul protezare şi ortopedie este instituit în scopul creării accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, care necesită ajutor protetico-ortopedic la serviciile sociale.

Serviciul colaborează cu Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare din mun. Chişinău (în continuare CREPOR).

Scopul Serviciului constituie:

  • colaborarea cu organele administrației publice locale privind identificarea persoanele cu dizabilităţi locomotorii;
  • asigurarea evidenţei persoanelor cu dizabilităţi locomotorii care necesită şi au dreptul la serviciul protetico-ortopedic gratuit.
  • susținerea beneficiarilor Serviciului privind perfectarea documentelor necesare respective și prezentarea acestora la CREPOR.
  • efectuarea deservirii cu utilaj protetico-ortopedic solicitanţilor aflaţi la evidenţa CREPOR.
  • monitorizarea asigurării cu ajutătoare tehnice.

La prezentarea cererii beneficiarii prezintă următoarele acte:

  • îndreptarea medicului specialist de profil;
  • copia actului de identitate sau al adeverinţei de naştere,în cazul copiilor
  • copia legitimaţiei de pensionar, de veteran, de invalid.
  • cererea;
  • recepţia comenzilor pentru confecţionarea mijloacelor ajutătoare tehnice  (protezelor membrelor superioare şi inferioare, încălţămintei ortopedice, protezelor corsetelor, bandajelor) se efectuează la policlinica Centrului Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare.

Hotărârea Guvernului nr.567/2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice