×
Meniu

Serviciul social suport monetar

În contextul prevenirii excluziunii sociale şi susţinerii familiilor/persoanelor defavorizate pentru a depăşi situaţiile de dificultate cu care se confruntă, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate reprezintă un serviciu social specializat, instituit în baza deciziei Consiliului raional nr. 3/10 din 17 august 2018.

Serviciul are drept scop, susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru prevenirea excluziunii sociale şi instituţionalizării acestora, în baza necesităţilor identificate.

Obiectivele Serviciului constau în facilitarea diminuării/depăşirii situaţiei de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată, acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităţilor identificate, prevenirea excluziunii sociale şi/sau instituţionalizării membrelor familiei/persoanei defavorizate, precum şi asistarea familiei/persoanei defavorizate în scopul valorificării suportului monetar conform necesităţilor.

Beneficiari ai serviciului sunt familiile/persoanele defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităților, cetățeni al Republicii Moldova și străinii specificați în art.2 alin.(1) din Legea nr.274/2011 privind integrarea străinilor în republica Moldova

În vederea asigurării unui mecanism transparent și eficient de acordare a Serviciului dat sunt instituite două filtre care evaluează necesitățile beneficiarului și examinează situația acestuia. Acestea sunt echipa multidisciplinară de la nivelul unu al autorităților administrației publice locale și Comisia pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate.

Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență.

Cuantumul suportului monetar nu va depăși suma de 6 000 lei, care se acordă familiei/persoanei aflate în situație de dificultate, printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni pentru facilitarea realizării acțiunilor stabilite în planul individualizat de asistență, confirmată prin rezultatele evaluării necesităților.